Året i tal


Året i tal

At Lejerbo er en stor og kompleks organisation er naturligvis også afspejlet i økonomien. På denne side giver vi et let indblik i den overordnede økonomi. Her kan du se, hvor pengene kommer fra, og hvordan de bliver brugt. Du kan også se årets resultatopgørelse og årets balance.

Er du interesseret i at dykke dybere ned i tallene, kan du finde en pdf-fil med det fulde regnskab for 2020 og uddrag af den økonomiske beretning nederst på siden.


RESULTATOPGØRELSE – Udgifter

 

REGNSKAB 2020

BUDGET 2020

BUDGET 2021

(1000 kr. )

(1000 kr. )

Samlede ordinære udgifter

177.600.889

186.300

192.800

Ekstraordinære udgifter

9.337.697

-

-

Årets overskud

-

1.000

1.000

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

186.938.586

187.300

193.800

RESULTATOPGØRELSE – Indtægter

 

REGNSKAB 2020

BUDGET 2020

BUDGET 2021

(1000 kr. )

(1000 kr. )

Samlede ordinære indtægter

178.400.401

187.300

193.800

Ekstraordinære indtægter

7.370.917

-

-

Årets underskud

1.167.268

-

-

INDTÆGTER I ALT

186.938.586

187.300

193.800

Se detaljer i diagrammerne ved at føre musen henover en farve (eller tap med fingeren).

BALANCE – Aktiver

 

2020

2021

Materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt

132.401.696

136.983.087

Finansielle anlægsaktiver i alt

13.026.959

14.322.059

Omsætningsaktiver i alt

1.952.878.604

1.791.966.515

AKTIVER I ALT

2.098.307.259

1.943.271.661

BALANCE – Passiver

 

2020

2021

Egenkapital i alt

123.783.472

133.644.146

Langfristet gæld i alt

52.256.188

55.795.590

Kortfristet gæld i alt

1.922.267.599

1.753.831.925

PASSIVER I ALT

2.098.307.259

1.943.271.661


Klik her for at se Året i tal som PDF med udvidet regnskab