Renoveringer i Lejerbo – kun tekst


Renoveringer i LejerboRibe Landevej, Lejerbo Trekanten

Ombygning til tilgængelighedslejligheder med elevator i 1 af 3 blokke, totalrenovering og sammenlægning af boliger i en række boliger, og renovering af tag, køkken, bad og installationer i resten.

Frejasgade, Lejerbo Horsens

Ombygning til tilgængelighedslejligheder med elevator i 1 af 3 blokke, totalrenovering og sammenlægning af boliger i en række boliger, og renovering af tag, køkken, bad og installationer i resten.

Kirkebjerg, Brøndby Boligselskab

Helhedsplanen omhandler primært etablering af nye badeværelser i rækkehusene. I den forbindelse nedlægges ulovlige eller utidssvarende badeværelser, som beboerne selv over tid har etableret idet byggeriet oprindeligt er opført uden badeværelser.
For at sikre indeklimaet i boligerne etableres der nye ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle rækkehusene.
Der udføres udvendig dræning, fugtsikring og kloakreparationer i både etagebygningerne og rækkehuse.

Ulsøparken, Brøndby Boligselskab

Afdelingen er en del af den store helhedsplan i Brøndby Strand kaldet HP4. Renoveringen omfatter i første fase efterisolering af facaderne med ny beklædning og nye vinduer. Nogle boliger ombygges til tilgængelighedsboliger. Lobbyerne ombygges, så de bliver mere lyse, overskuelige og indbydende. Herudover investeres i grønne og miljørigtige tiltag som solceller, bedre isoleringsklasser m.m. I helhedsplanens 2. og 3. del renoveres henholdsvis lavhusene og udearealer samt infrastruktur.

Hallingparken 2, 2660 Brøndby Strand

Afdelingen er en del af den store helhedsplan i Brøndby Strand kaldet HP4. Renoveringen omfatter i første fase efterisolering af facaderne med ny beklædning og nye vinduer. Lobbyerne ombygges, så de bliver mere lyse, overskuelige og indbydende. Herudover investeres i grønne og miljørigtige tiltag som solceller, bedre isoleringsklasser m.m. I helhedsplanens 2. og 3. del renoveres henholdsvis lavhusene og udearealer samt infrastruktur.

Hallingparken 1, 2660 Brøndby Strand

Afdelingen er en del af den store helhedsplan i Brøndby Strand kaldet HP4. Renoveringen omfatter i første fase efterisolering af facaderne med ny beklædning og nye vinduer. Nogle boliger ombygges til tilgængelighedsboliger. Lobbyerne ombygges, så de bliver mere lyse, overskuelige og indbydende. Herudover investeres i grønne og miljørigtige tiltag som solceller, bedre isoleringsklasser m.m. I helhedsplanens 2. og 3. del renoveres henholdsvis lavhusene og udearealer samt infrastruktur.

Glostrupparken, Lejerbo Glostrup

Renoveringen indeholder balanceret ventilation, forbedret isolering af gavle, udskiftning af altaner, opdaterede el-installationer og udendørs belysning, sammenlægning af nogle små boliger og ombygning af 12 boliger til tilgængelighedsboliger.

Bistruplund, Lejerbo Rudersdal

Klimaskærm, altaner, fundamenter og ventilationen renoveres. Afdelingen får nyt tag, nye vinduer, nye rørinstallationer, nyebadeværelser og trappeopgangene sættes i stand. Desuden får udearealer og kvarterhuset et løft.

Frejasvej, Lejerbo Helsingør

Renoveringen omfatter kloakarbejde, renovering af badeværelser, balanceret ventilation, udskiftning af faldstammer, isolering i gavle, hulmursisolering i facader, udskiftning af vand-installationer og nye kældervinduer.

Dannevang, Lejerbo Fredensborg

Renoveringen omfatter ombygning af 20 boliger til tilgængelighedsboliger, renovering af facader, nye døre og vinder, nye skure, nyt tag, balanceret ventilation og nye varmepumper.

Nærum Søpark, Lejerbo Rudersdal

Projektet inkluderer nyt efterisoleret tag, renovering af facader, nye vinduer, øget dybde på nuværende altaner, renovering af trapper og ramper, bedre udearealer, renovering af opgange, ny ventilation, at 12 2-værelses boliger gøres tilgængelige, nye fælleslokaler, renovering af varmecentraler og nye HFPI-relæer i boligerne.

Parkvej, Lejerbo Høje Taastrup

Renoveringen omfatter nyt efterisoleret tag, renovering og isolering af facader og gavle, nye vinduer og altaner, nyt loft på badeværelser, nyt fælleshus og en opdatering af udearealerne.

Belvederevej, Lejerbo Helsingør

Renoveringen omfatter bl.a. nyt, efterisoleret tag, større vinduer i opgangen, dørtelefonanlæg, renovering af badeværelser, udskiftning af køkkener, nye trægulve i boligerne, isolering mod krybekælder, opdatering af ventilation, udskiftning af vandrør og faldstammer samt forbedring af udearealer.

Strandbyparken, Lejerbo Hvidovre

I denne afdeling udskiftes vinduer og sålbænke, fælleshuset ombygges, boliger sammenlægges, udearealerne renoveres, der bliver skiftet vandrør og opsat individuelle målere, der kommer mekanisk ventilation i boligerne, faldstammer udskiftes og kloakken renoveres.

Højbovej, Lindebjerg, Lejerbo Holbæk

Renoveringen indeholder en omlægning fra 31 til 29 boliger, etablering af 7 tilgængelighedsboliger, nyt tag, efterisolering og renovering af gavle, nye vinduer, terrassedøre og udvendige trapper, nye køkkener, renovering af badeværelser, ny ventilation, samlet varmecentral og en opdatering af udearealerne.

 Møllebakken, Lejerbo Frederiksborg

I dette projekt skal hele afdelingen have nyt tag, døre og badeværelser renoveres og der installeres ventilationsanlæg i 4 ud af 5 bygninger. I den 5. bygning etableres tilgængelighedsboliger og elevator. Desuden omfatter projektet en opdatering af fælleshuset og etablering af nye p-pladser.

Svendborgvej, Lejerbo Næstved

I to ud af fire etage-bygninger skal der isoleres gavle, renoveres altangange og terrassedøre,samt udskiftes installationer i kælderen. De to andre etagebygninger skal omdannes til tilgængelighedsboliger samt have renoveret gavle og altangange, have nye døre, vinduer og udestuer samt gennemgå en renovering af facader, installationer, vand- og varmrør og anden generel istandsættelse. De to opgange får desuden elevator installeret. Afdelingens rækkehuse får nye vinduer og døre og et enkelt tag lægges om.

Klostergården, Lejerbo Frederiksborg

I tre ud af afdelingens fire bygninger bliver der skiftet tag, gavle isoleres og der bliver skiftet vinduer. Desuden afhjælpes knirkende gulve, der udskiftes radiatorgulve og lofter og kælderlofter efterisoleres. Den sidste bygning omddanes til tilgængelighedsboliger og der etableres elevator.

Ringen, Lejerbo Køge Bugt

Helhedsplanen omfatter renovering af tag og afhjælpning af opstigende grundvand samt renovering af indvendige revnede vægge. Alle udvendige facader og sokler eftergås og renoveres i det omfang, det er nødvendigt.


Der etableres nye faskiner og mulige forsinkelsesbassin for at afhjælpe de udfordringer, som opstigende grundvand medfører. Der etableres ventilation i boligerne som et genvendingsanlæg, der sikrer godt og komfortabelt indeklima.

Frederiksborgvej, Lejerbo Farum

Helhedsplanen omfatter en fuldkommen renovering og ombygning af samtlige 122 boliger med altaner, nye vvs-installationer af varmerør, faldstammer og brugsvand. Afdelingen får også nyt ventilationsanlæg i samtlige boliger som et genvendingsanlæg. Der opføres nyt varmemesterkontor i stueplan, som erstatter erhvervslejemålene. 54 boliger omdannes til tilgængelighedsboliger med ændrede planløsninger og etablering af lift og elevatorer. Der opsættes ny belysning på opholdsarealer og den eksisterende parkeringsplads udvides. Endelig udføres der fugtsikring og omfangsdræn af kældre, hvor der også opføres depotrum med stålrammer.

Firkøveren, Lejerbo Holbæk

På Bent Grubbesvej og Peder Billesvej etableres badeforhold i stueetagen, således at nogle boliger får et badeværelse i en tilbygning og andre ved indgangen, hvor der nu er placeret et køkken.


På Louisevej sker en komplet facaderenovering med vedligeholdelsesfrie facadeplader, varmebehandlet træstave ved indgangen, hvide træ/alu-vinduer og tagudhæng i gavle og sider. Indvendigt vil der blive opført nyt terrændæk med gulvvarme.

Labæk, Lejerbo Holbæk

I denne afdeling foretages en facaderenovering inkl. udskiftning til energirigtige vinduer og døre samt opførelse af nye altaner. Der bliver opsat nye køkkenener og der etableres ventilationsanlæg i alle boligerne som et varmegenvindingsanlæg. Vandrør for brugsvand, stigstrenge og faldstammer udskiftes også. Gasfyres udskiftes til en bedre energivenlig varmekilde som varmepumper. 21 mindre lejligheder sammenlægges til 14 tilgængelighedsboliger. I den forbindelse etableres elevator i opgange med tilgængelighedsboliger.

Rolf Krakes vej, Boligselskabet Holstebro

Afdelingen får renoveret tagbelægninger og en gavlvæg

Storvorde, Lejerbo Aalborg

Udvalgte boliger ombygges til tilgængelighedsboliger og nogle boliger sammenlægges. Desuden renoveres taget og der udskiftes dele af træværket. Køkkener udskiftes og nogle installationer udskiftes.

Lærkebo, Lejerbo Århus

Renoveringen omdatter udskiftning af udvendigt træværk, udskiftning af køkken og afhjælpning af trækgener ved gulve samt revner i vægge; badeværelser opgraderes med nye overflader, nyt inventar, armaturer, sanitet og brusevæg; ventilationsænlæg udskiftes; fælleshus bygges sammen med servicebygning; delvis udskiftning af støttemure og flisebelægninger i terræn; delvis opdatering af belysning i terræn; udskiftning af skure i terræn og der etableres nyt affaldssystem med delvist nedgravede beholdere.

Møldrup, Lejerbo Randers

Generel opdatering af køkkener og badeværelser samt delvist udvendige flisebelægninger; udbedring af skade på gavle på Solbakken; opdatering af varmeinstallation på udvalgte adresser; totalrenovering og ombygning af  Nørregade 5 i Møldrup.

Prøvestenen, Lejerbo Frederiksværk

Facaden renoveres, så der sikres en tæt og funktionsdygtig klimaskærm. Grønne områder etableres hvor der i dag er asfalt. Fra 18 stuelejligheder etableres der trapper til terræn med private haver. 8 stuelejligheder ombygges til tilgængelighedsboliger. Opgange og adgangsforhold udefra renoveres. Badeværelser og 15 køkkener renoveres. Der anlægges en såkaldt aktivitetsstribe med petanquebane, boldbur og udefitness-redskaber. Der anlægges en ny legeplads og de grønne områder opdateres. Hjørnegarage sløjfes, og der laves en ny port ind i afdelingen. Der etblaeres knallertskur, havedepot el.lign. i en del af den tidligere garage. Fællesrum renoveres.

Paltholmparken, Lejerbo Farum

16 ungdomsboliger omdannes til fire store 3-rums familieboliger. De andre familieboliger i afdelingen bliver lettere renoveret jf. udfordringer med sætningsrevner og vandskader. Der etableres et fælleslokale/aktivitetshus.

Præstøvej, Lejerbo Næstved

Renoveringen omfatter facadeisolering af gavle og hulrumsisolering af facader, efterfundering af fundamenter og opretning af kældergulve, nye yderdøre,  vinduer samt vinduespartier ved altaner. Nye altaner, renovering af terrazzogulve på bad, etablering af konvektor i bad og udskiftning af radiatorer og varmemålere incl. fordelingsmålere på radiatorer. Indvendige vægge renoveres efter sætninger, og der sammenlægges boliger i opgang 107 og 109. Der etableres to elevatorer i afdelingen. Endelige bliver der opsat bedre belysning på fællesarealerne.

Ingesvej og Marievej, Lejerbo Kalundborg Kommune

Renoveringen omfatter nyt tag og tagrender inkl. isolering og ovenlys samt nye lofter, ny facade-isolering inkl. ny mur i tegl, udskiftning af vinduer og døre, nyt gulv i vindfang, renovering af gulve i boligen, nyt omfangsdræn og renovering af kloak, etablering af gulvvarme i bryggers/vindfang, termostater på radiatorer, nye el-tavler, nyt el i bryggers samt indvendige ombygningsarbejder og inventar i bryggers.

Toftegårdsvej, Lejerbo Holbæk

Denne renovering indeholder nyt tag, nye tagrender og nedløb, gavl- og hulmusisolering af facade, udskiftning af vinduer og døre, opdatering af badeværelser, renovering af gulv og vægge i kælder samt udskiftning af kældertrappe, ny belægning på hovedtrappe samt malerbehandling, etablering af omfangsdræn og opdatering af udearealer.

Tværvej, Højby, AB af 1946 i Højby

Renoveringen omdatter isolering af loftlem og gipsloft på 1. sal, dampspærrer, udskiftning af frostsprængte sten, reperation af fuger, hulmursisolering af facade, nye hoveddøre, sålbænke og gennemgang. af vinduer og døre, udvendig pudsreperation af sokkel, nedrivning af forsatsvægge samt skimmelsanering, nedrivning af badeværelser og udvidelser og etablering af 9 nye badeværelser, ny ventilation i bad og kælder, nye faldstammer og reperation af kloak, nye vandrør, tilslutning til fjernvarme, nye radiatorer, nye el-installationer i kælder, nye køkkener, nye vindfang, rydning af forhave, nyt hegn, belægninger og beplantning.

Manøvej, Lejerbo Næstved

Renoveringen i denne afdeling omfatter: Nye tagrender og tagnedløb; flytning af tagbrønde; ny facadebeklædning; isolering af gavle; nye vinduer og altaner; ny rørføring; reperationer af terrændæk, kældervægge, udvendige trapper, lyskasser og fundamenter; renovering af terrazzogulve i bad, fliser mv.; renovering af faldstammer; udskiftning af enkelte toiletter, håndvaske mv.; pudsreperation af trapperum; nyt fælleshus og indførsel af adgangskontrol til kælder.

Mogenstrup, Lejerbo Næstved

På Parkbrynet sker følgende: Reparation af murværk for revner, defekte fuger og manglende bindere; forstærkning af gavltrekanter; reparation af badeværelser; udskiftning af køkkener; kloakanlæg undersøges; vandinstallationer bag køkkener udskiftes; etablering af ventilation og ændring af el-tavler i forbindelse med nye køkkener.


På Mogenstrup Vænge: Reparation af murværk for revner, defekte fuger og manglende bindere; forstærkning af tagkonstruktioner og gavltrekanter; reparation af badeværelser; udskiftning af køkkener; ombygning af 10 boliger til tilgængelighed; undersøgelse og reparation af kloakanlæg; udskiftning af belægninger på fortove, stier og interne køreveje; vandinstallationer bag køkkener udskiftes; etablering af ventilation og ændring af el-tavler i forbindelse med nye køkkener.


På Skrædderbakken: Reparation af murværk for revner, defekte fuger og manglende bindere; forstærkning af tagkonstruktioner og gavltrekanter; reaparation af badeværelser; udskiftning af køkkener; til-og ombygning til ungdomsboliger; opretning af stibelægninger; kloakanlæg undersøges; vandinstallationer bag køkkener udskiftes; etablering af ventilation og ændring af el-tavler i forbindelse med nye køkkener.

Tappernøje, Lejerbo Næstved

Denne bebyggelse er delt på to lokationer i Tappernøje. På Rypevænget udføres følgende: Reparation af murværk for revner, defekte fuger og manglende bindere samt afstivning af gavltrekanter; ny tagbelægning på de gule huse; reparationer af badeværelser; undersøgelse og reparation af kloakanlæg; udskiftning af belægninger på stier og indkørsler; etablering af ventilation og til-og ombygning til ungdomsboliger.

På Sandagervænget omfatter renoveringen: Reparation af murværk for revner, defekte fuger og manglende bindere; forstærkning af tagkonstruktion og gavltrekanter; reparationer af badeværelser; undersøgelse og reparation af kloakanlæg; udskiftning af belægninger på stier og indkørsler; etablering af ventilation og ombygning af 10 boliger til tilgængelighedsboliger.